2018.04.01 Nguyen Chow Ching Chan Dewey Point Snowshoe - yexplore